ŠKOLNÍ PORADENSTVÍ


5. 3. 2022

Zajímavé odkazy

Webový portál MŠMT k výuce Chcete si po prázdninovém odpočinku něco zopakovat […]
5. 3. 2022

Výchovný poradce

Program poradenských služeb pro rok 2020/21, pro rok 2021/2022 – V programu se dozvíte […]
5. 3. 2022

Poradenské pracoviště

Poradenské pracoviště nabízí: pedagogicko-psychologické poradenství ve škole  pomoc učitelům, žákům i jejich […]
5. 3. 2022

Školní metodik prevence

Program poradenských služeb pro rok 2020/21, pro rok 2021/2022 – V programu se dozvíte […]